Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Suwalskiego

W dniu 11 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Suwałkach odbyła się kolejna edycja konkursu z wiedzy prawnej Powiatu Suwalskiego, zorganizowanego przez Fundację Pasieka, pod honorowym patronatem Starosty Suwalskiego Witolda Kowalewskiego.

Uczestników – uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu  Suwalskiego – Zespołu Szkół w Dowspudzie, III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – powitali Wicestarosta Artur Łuniewski oraz przedstawiciele Fundacji – Adwokat Bartosz Cieśluk i Radca Prawny Joanna Wrześniewska.

Pan Wicestarosta przed konkursowymi zmaganiami podziękował opiekunom i szkołom za w przygotowaniach podopiecznych, a także Fundacji Pasieka za inicjatywę i organizację. Wyraził przekonanie, że pomoże to uczestnikom w utrwaleniu wiedzy prawniczej i zaowocuje w przyszłości karierą w zawodach związanych z prawem. Życzył uczniom powodzenia i wysokich wyników.

Po sprawdzeniu prac konkursowych odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

Laureatami Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej Powiatu Suwalskiego zostali:

I. Julia Oszmiańska – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach,

II. Zuzanna Sowul – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach,

III. Nikola Wentland – Zespół Szkół w Dowspudzie.

Serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie Pan Wicestarosta Artur Łuniewski pogratulował wszystkim oraz życzył uczestnikom powodzenia i wytrwałości w trudnej drodze do zawodu prawnika.

Przedstawiciel organizatora – adwokat Bartosz Cieśluk, wyraził słowa uznania dla uczestników za przygotowania do konkursu z wiedzy prawnej, która znacznie wykracza poza ramy programowe nauczania szkolnego oraz  podkreślił, że uczniowie z Powiatu Suwalskiego już po raz kolejny doskonale poradzili sobie z rozwiązaniem zadań konkursowych.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od Starostwa Powiatowego w Suwałkach pamiątkowe gadżety, a najlepsi – wartościowe nagrody ufundowane przez Fundację „Pasieka”.

Dziękujemy uczniom za trud włożony w przygotowania, Panu Staroście Powiatu Suwalskiego Witoldowi Kowalewskiemu za wsparcie projektu, Panu Wicestaroście Arturowi Łuniewskiemu za wspaniałe przyjęcie, a także przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę.