Przemyski konkurs z wiedzy prawnej

14 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu  miał miejsce Przemyski Konkurs  Wiedzy Prawnej pn. „Młodzi Mistrzowie Prawa”,  zorganizowany przez Fundację Rozwoju i Wsparcia „PASIEKA” i objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla.

O godzinie 10:00 Prezes Fundacji mecenas Karol Grześkiewicz otworzył oficjalnie konkurs, witając uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wraz z ich opiekunami. 

W konkursie wzięli udział uczestnicy z trzech szkół z terenu Miasta Przemyśla w których wcześniej zostały zorganizowane warsztaty prawne dla uczniów, tj.:

-I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu,

-II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, -Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu.

Następnie głos zabrała Pani Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Marta Maj-Urban, która serdecznie przywitała uczniów i nauczycieli. Pani Naczelnik podkreśliła jak ważna jest rola edukacji prawnej wśród młodzieży, która pomaga w kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich. 

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie przystąpili do pisania prac konkursowych zawierających: krótki test wyboru, pytania otwarte oraz krzyżówkę. Po zakończeniu części konkursowej Pan Karol Grześkiewicz sprawdził prace i przyznał uczestnikom punkty a na tej podstawie zdobyte miejsca.

Ostatnim etapem było uroczyste odczytanie wyników konkursu i wręczenie nagród wraz z udziałem Pana Wiceprezydenta Miasta Przemyśla Bogusława Świeżego.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Julia Jakubczak – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu,

II miejsce – Angelika Skalska – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu,

III miejsce – Aleksandra Barszczak  – II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyśl oraz Patrycja Tatarata – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu.

Na zakończenie Pan Wiceprezydent  pogratulował uczniom wysokich wyników oraz podkreślił szczególną rolę wiedzy prawnej, ponieważ prawie na każdym kroku, życie wymaga od nas znajomości elementarnych przepisów prawa. Pan Wiceprezydent wyraził również nadzieję, że wśród uczestników wyłonią się w przyszłości wybitne talenty prawnicze. 

Gratulacje dla młodzieży! Ogromnie cieszymy się, że wzięliście udział w tej rywalizacji. Z pewnością zdobyta wiedza prawnicza przyda się w codziennym życiu. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe gadżety od Urzędu Miejskiego w Przemyślu, a zwycięzca otrzymał nagrodę ufundowaną przez Fundację „Pasieka”.