Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Dębickiego

W dniu 24 kwietnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Dębicy odbyła się kolejna edycja Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej Powiatu Dębickiego zorganizowanego przez Fundację Pasieka, pod honorowym patronatem Starosty Dębickiego – Piotra Chęciek.

Uczniów z czterech powiatowych szkół – I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy oraz Zespołu Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy – przywitał oraz życzył powodzenia Starosta Dębicki Piotr Chęciek.

Pan Starosta przed rozpoczęciem zmagań konkursowych podkreślał jak ważne jest podejmowanie inicjatyw związanych z edukacją prawną młodzieży. Wyraził także nadzieję, że uczestnicy konkursu obiorą w przyszłości ściężkę kariery związaną z prawem lub administracją samorządową.

Po sprawdzeniu prac konkursowych odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

Laureatami Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej zostali:

  1. Wiktoria Szewc – Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy,
  2. Szymon Płaza – I liceum Ogólnokształcące w Dębicy,
  3. Krzesimir Miś – I liceum Ogólnokształcące w Dębicy., Dawid Czuchajewksi – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy oraz Igor Madej – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy.

Serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie Pan Wicestarosta Adam Pieniążek pogratulował uczniom wysokich wyników oraz podkreślił szczególną rolę wiedzy prawnej w kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich. Wyrażał przy tym nadzieję, że wśród uczestników wyłonią się w przyszłości także wybitne talenty prawnicze.

Prezes Zarządu Fundacji Pasieka Karol Grześkiewicz podkreślił, że uczniowie z Powiatu Dębickiego już po raz kolejny doskonale poradzili sobie z rozwiązaniem zadań konkursowych.

Dziękujemy uczniom za trud włożony w przygotowania, przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę, a także Panu Staroście Piotrowi Chęciek i Panu Wicestaroście Adamowi Pieniążek za wspaniałe przyjęcie