Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Brzozowskiego

W Starostwie Powiatowym w Brzozowie odbył się „Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Brzozowskiego” zrealizowany przez Pasiekę – Fundację Rozwoju i Wsparcia pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Brzozowskiego – Zdzisława Szmyda.

Uczestników – uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu – Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie, Zespołu Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie –– powitał oraz przekazał życzenia powodzenia w konkursie Pan Zdzisław Szmyd – Starosta Powiatu Brzozowskiego.

Po zakończeniu sprawdzania prac konkursowych odbyło się uroczyste odczytanie wyników konkursu oraz wręczenie nagród.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Małgorzata Wacek – z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie,

II miejsce – Wiktoria Cwynar, Jakub Mikrut  – z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowi oraz  Magdalena Kędzierska z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie,

III miejsce – Milena Szerszeń, Jakub Wolanin  i Dominika Telega – z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od Starostwa Powiatowego w Brzozowie pamiątkowe gadżety, a najlepsi – wartościowe nagrody ufundowane przez Fundację „Pasieka”.

Pan Starosta Zdzisław Szmyd skierował do uczniów słowa uznania za przygotowanie do konkursu z wiedzy prawnej, które znacznie wykracza poza ramy programowe nauczania szkolnego. Wyraził również nadzieję, że w przyszłości uczestnicy konkursu wybiorą ścieżkę kariery zawodowej jako prawnicy, doradcy podatkowi lub samorządowcy.

Prezes Zarządu Fundacji Pasieka Karol Grześkiewicz podkreślił, że uczniowie z Powiatu Brzozowskiego już po raz kolejny doskonale poradzili sobie z rozwiązaniem zadań konkursowych.

Dziękujemy uczniom za trud włożony w przygotowania, Panu Staroście Zdzisławowi Szmyd za wsparcie projektu oraz za wspaniałe przyjęcie, a także przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę.

Gratulujemy zwycięzcom !!!