Kredyty chwilówki – na co zwrócić uwagę?

CO TO JEST KREDYT CHWILÓWKA?

Kredyty chwilówki są to przeważnie krótkoterminowe pożyczki kwot udzielane przez instytucje pozabankowe. „Parabanki to pozabankowe instytucje finansowe, które udzielają pożyczek konsumentom. Nie mogą udzielać kredytów, prowadzić rachunków bankowych, ani przyjmować depozytów. (…) Nie są objęte restrykcyjnymi przepisami prawa bankowego. Utworzenie takiej instytucji nie wymaga uzyskania zezwolenia KNF. Wymogiem jest zgromadzenie kapitału zakładowego w wysokości minimum 200 000 zł i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Parabanki nie podlegają takiemu ścisłemu nadzorowi, jak banki.”[1] Zobowiązania takie charakteryzują się krótkim okresem spłaty, jest to zazwyczaj okres od kilku dni do kilku miesięcy oraz zdecydowanie często preferują wyższe oprocentowanie niż tradycyjne kredyty bankowe.

POWSZECHNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ

W dzisiejszych czasach tzw. „chwilówki” stały się jednym z najbardziej popularnych sposobów zaciągania zobowiązań finansowych. W dużej mierze wpływa na to bardzo łatwa dostępność do zaciągnięcia pożyczek, bowiem bardzo często, aby otrzymać środki finansowe wystarczy dostęp do Internetu i dowód osobisty. Zazwyczaj nie potrzeba nawet przedstawiać zaświadczeń o zarobkach ani o zatrudnieniu.

Po wyszukaniu w wyszukiwarce internetowej frazy „chwilówka” wyświetli się kilka, a nawet kilkanaście stron oferujących dane usługi. Taki stan rzeczy zachęca wiele osób potrzebujących szybkiego zastrzyku gotówki, bez zbędnych formalności. Ludzie potrzebujący pilnie środków pieniężnych często niestety bezrefleksyjnie korzystają z tej formy pożyczki, co w przyszłości może prowadzić do wielu przykrych konsekwencji i powstania zadłużenia.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY ZAWIERANIU UMOWY?

Jeśli rozważasz wzięcie chwilówki, ważne jest, abyś zwrócił uwagę na kilka kluczowych kwestii:

  1. OPROCENTOWANIE I KOSZTY – to roczna stopa oprocentowania (RRSO), zawiera oprocentowanie, ale także wszelkie opłaty związane z pożyczką. Wyższe RRSO, tym bardziej kosztowna będzie pożyczka.
  • WARUNKI SPŁATY – to sposób spłaty zobowiązania, termin spłaty, ustalony harmonogram i warunki
  • OPŁATY DODATKOWE UMOWY –to dodatkowe, a niestety czasami ukryte opłaty m.in. za przedłużenie pożyczki, za opóźnienie w spłacie czy za wcześniejszą spłatę.
  • PRZEJRZYSTOŚĆ UMOWY – to znajomość, ale przede wszystkim zrozumienie postanowień umowy, w tym zasady dotyczące spłaty i ewentualne ukryte koszty.
  • ZDOLNOŚĆ FINANSOWA DO SPŁATY – to możliwość spłaty pożyczki w określonym terminie, bez konieczności zadłużania się jeszcze bardziej. Pamiętaj, że chwilówki charakteryzują się bardzo szybkim terminem spłaty! Zwykle maksymalny termin spłaty wynosi 30 dni.

USTAWA ANTYLICHWIARSKA

W dniu 18 grudnia 2022r. została wprowadzona tzw. ustawa przeciw lichwie, a więc zaczęły obowiązywać przepisy ustawy antylichwiarskiej. Zgodnie z przepisami ustawy za pozaodsetkowe koszty związane z zawarciem umowy pożyczki pieniężnej należy rozumieć wynikające z niej marże, prowizje, opłaty związane z przygotowaniem umowy, jej obsługą, koszty ubezpieczeń, ustanowienia zabezpieczenia spłaty, pozyskiwania informacji dotyczących biorącego pożyczkę. I te pozaodsetkowe koszty w całym okresie spłaty pożyczki nie mogą być wyższe od 25 proc. całkowitej kwoty pożyczki. A w przypadku tzw. chwilówek, zawieranych z bankiem lub firmą pożyczkową na okres do 30 dni, nie mogą przekraczać 5 proc. pożyczki. Koszty ponad te ograniczenie będą uznawane jako nienależne[2]. Znowelizowane przepisy mają na celu ochronę konsumentów, kiedy znajdują się w sytuacji pilnej potrzeby tzw. zastrzyku gotówki, aby nie powstał obowiązek konieczności spłaty wygórowanych kosztów pożyczki.

SPIRALA ZADŁUŻENIA

Kredyty tzw. „chwilówki” to często droga forma pożyczki, która może prowadzić do powstania spiralnego zadłużenia, jeśli nie zostanie odpowiednio zarządzana. Wiele osób, aby spłacić pożyczkę w tak krótkim terminie zaciąga kolejne zobowiązania, w ten sposób wpadając w tzw. spiralę zadłużenia, co w ostateczności może prowadzić do niewypłacalności dłużnika i w konsekwencji konieczności ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

STAN PRAWNY

Dlatego bardzo ważne jest, aby sprawdzać również czy dana firma pożyczkowa działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. W niektórych krajach istnieją ograniczenia dotyczące oprocentowania chwilówek i inne regulacje mające na celu ochronę konsumentów.


Autor: r. pr. Anna Niewulis