Lubelski konkurs z wiedzy prawnej

W dniu 12 czerwca 2023 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbył się Lubelski konkurs z wiedzy prawnej zorganizowany przez Fundację Pasieka pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin – Pana Krzysztofa Żuka.

W konkursie udział wzięli uczniowie trzech szkół z terenu  Miasta Lublin:
– Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie,
– III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie,
– Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie.

Uczestników konkursu wraz z Prezesem Zarządu Fundacji Pasieka – adw. Karolem Grześkiewiczem przywitała oraz życzyła powodzenia w zmaganiach Pani Małgorzata Mach-Dudek – Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu Miasta Lublin.

Po sprawdzeniu prac konkursowych odbyło się uroczyste wręczenie nagród.

Laureatami Lubelskiego konkursu z wiedzy prawnej zostali:

I. Maria Dywańska – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie,

II. Klaudia Maciąg – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie,

III. Szymon Szylz – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy!

Podsumowując Pani Dyrektor Małgorzata Mach-Dudek skierowała podziękowania do uczniów oraz ich opiekunów za zaangażowanie w przygotowanie do zmagań konkursowych. Pani Dyrektor zaznaczyła, że sam udział w konkursie jest wygraną, ponieważ pozyskana wiedza na pewno przyda się uczniom w przyszłości. Słowa podziękowania Pani Dyrektor skierowała również do Fundacji Pasieka, zaznaczając iż jej działania pełnią ważną rolę w promowaniu edukacji prawnej oraz dają możliwość pogłębienia swojej wiedzy, a także sprawdzenia swoich umiejętności.

Na zakończenie Prezes Zarządu Fundacji Pasieka – adwokat Karol Grześkiewicz, podkreślił rolę organizacji konkursu, która polega na kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich, edukacji prawnej młodzieży szkolnej, zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, oraz inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi. Wyrażał przy tym nadzieję, że wśród uczestników wyłonią się w przyszłości także wybitne talenty prawnicze.

Dziękujemy Panu Prezydentowi Miasta Lublin Krzysztofowi Żukowi za wsparcie projektu, Pani Małgorzacie Mach-Dudek – Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu za wspaniałe przyjęcie, przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę, a przede wszystkim uczniom za trud włożony w przygotowania do konkursu.