Radio Via o działalności Fundacji Pasieka

Pasieka – Fundacja Rozwoju i Wsparcia realizuje na terenie Województwa Podkarpackiego warsztaty prawne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone są m.in. przez przez Karola Grześkiewicz – prawnika należącego do adwokatury posiadającego wykształcenie pedagogiczne oraz ponad 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć prawnych m.in. dla młodzieży. Spotkania z prawnikiem realizowane są w formie warsztatów co umożliwia uczniom swobodną wymianę swoich poglądów i spostrzeżeń z prowadzącym a także zadawanie pytań, także wykraczających poza program spotkania. Spotkaniom z prawnikiem zawsze towarzyszy żywa dyskusja opatrzona autentycznymi przykładami z kancelarii prawnej. Dzięki temu umożliwia się uczestnikom nie tylko poznanie przepisów prawa ale także właściwe spojrzenie i przygotowuje argumentację w sytuacji zagrożenia i konieczności podjęcia właściwej decyzji. Charakter spotkań polega na możliwie szerokim rozpowszechnieniu najważniejszych informacji dla młodzieży tak aby właściwie kształtować ich postawy obywatelskie.

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy o prawie, zaszczepienie zainteresowania tematyka prawną oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.Warsztaty realizowane są realizowany są pod patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.