Rower, rolki, hulajnoga – przepisy

Rower, rolki, hulajnoga – przepisy

 

HULAJNOGA

Nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” weszła w życie 20 maja 2021 r. Jednym z pojazdów wziętych pod lupę przez prawo okazała się hulajnoga elektryczna. Przepisy dotyczące tego jednośladu, wyraźnie się zaostrzyły. O jakich konkretnie zmianach mówimy? 

Kierującego hulajnogą elektryczną obowiązują obecnie  te same zasady ruchu drogowego, jak rowerzystów. W tej sytuacji takim pojazdem  można poruszać się głównie po ścieżkach rowerowych.

Ustawa wprowadzi m.in. definicję takiego urządzenia oraz jego maksymalne wymiary. Według projektu hulajnoga elektryczna czy deskorolka elektryczna – jeżeli będzie przeznaczona do poruszania się w przestrzeni publicznej, nie będą mogły być szersze niż 90 cm i dłuższe niż 1 metr i 25 centymetrów. Będą musiały mieć też konstrukcyjnie ograniczoną maksymalną prędkość do 25 km/h i posiadać napęd elektryczny.

 

Przyjęta szerokość jest analogiczna do szerokości roweru ze względu na zajmowaną przestrzeń podczas poruszania się. W stosunku do pierwotnego projektu, z definicji urządzenia transportu osobistego usunięto ograniczenie maksymalnej dopuszczalnej masy urządzenia transportu osobistego. Bowiem sztywne określenie tego parametru doprowadzić może do zablokowania możliwości wykorzystania różnych urządzeń, które istnieją na rynku – czytamy  w uzasadnieniu do projektu.

 

 

 

 

Ścieżka rowerowa i uprawnienia jak na rower

Kierujący hulajnogą może korzystać z infrastruktury przeznaczonej dla rowerów (droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów). Musi  mieć też uprawnienia takie jak na rower. Jeśli nie ukończył 18 lat, będą to: karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. 
Na hulajnogach elektrycznych po drogach nie mogą poruszać się  dzieci do lat 10, nawet pozostając pod opieką dorosłych. Wyjątek stanowi  poruszanie się w strefie zamieszkania.

Kierującego hulajnogą obowiązują zasady ruchu drogowego takie, jak dla kierującego rowerem, ale dotyczą go także zasady odnoszące się do kierującego pojazdem. Jeżeli kierujący hulajnogą elektryczną doprowadzi do kolizji, jest traktowany jak rowerzysta, nie jak pieszy.


Można po drodze, ale powoli

W obszarze zabudowanym na hulajnodze elektrycznej można  jechać tylko pasem ruchu dla rowerów lub drogą dla rowerów. W przypadku braku drogi dla rowerów,  można poruszać się po jezdni drogi, na której prędkość dopuszczalna pojazdów jest nie większa niż 30 km/h. Takim urządzeniem  można poruszać się po chodniku, jeżeli prowadzi on wzdłuż drogi, na której nie można jeździć szybciej niż 30 km/h.

Poza obszarem zabudowanym, na hulajnodze elektrycznej  można się poruszać jedynie po ścieżkach rowerowych. – W przypadku ich braku wyjątkowo chodnikiem lub drogą dla pieszych.

Hulajnoga a alkohol

 

Na hulajnogach  elektrycznych jak i rowerach przepisy w obu przypadkach zabraniają jazdy po spożyciu alkoholu (0,2-0,5 promila alkoholu we krwi) oraz w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila). Dodatkowo e-jednoślad będzie uznawany za pojazd jednoosobowy, a więc nie będzie można podwozić kolegów hulajnogą elektryczną. Przepisy zabraniają zarówno przewożenia pasażerów, jak i większych ładunków. Ograniczenie prędkości i zakaz przewożenia drugiej osoby to sygnał, że wzięto pod uwagę konsekwencje wypadku z bądź co bądź, niebezpiecznym pojazdem, jakim jest hulajnoga elektryczna: 30 km/h wystarczy, by spowodować ciężkie obrażenia ciała.

 

Jak widać powyżej, życie znacząco zmieniło się dla amatorów elektronicznych jednośladów. Wielu z nich będzie narzekać na dodatkowe ograniczenia, jednak są i tacy, którzy z ulgą przywitają regulacje dotyczące tego popularnego pojazdu. Przepisy regulujące jej używanie z pewnością położą kres samowolce, która z chodników czyniła tor wyścigowy. Wiele osób, które do tej pory zwlekały z nabyciem wymarzonego jednośladu, teraz być może poczuje się na tyle bezpiecznie, że zdecyduje się na jego zakup.

Przepisy: USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 

ROLKI

Zmiany w Kodeksie drogowym, które weszły w życie 20 maja, dotknęły nie tylko użytkowników hulajnóg elektrycznych. Nowe przepisy obowiązują również jeżdżących na rolkach.

Przepisy ruchu drogowego:

Art.2 pkt.18pieszy – osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą
rowerem pod opieką osoby dorosłej;

Rolkarz nie kieruje żadnym pojazdem, więc automatycznie staje się pieszym ze wszystkimi prawami i obowiązkami. Przepis sprowadza rolkarzy na chodniki oraz na pobocza, gdy chodnika nie ma. Nie mogą też korzystać z infrastruktury rowerowej.

 

Do znowelizowanego Kodeksu drogowego oprócz hulajnóg elektrycznych zostały wpisane także urządzenia transportu osobistego, czyli urządzenia elektryczne, z wyjątkiem hulajnóg elektrycznych (np. elektryczna deskorolka czy segway) oraz urządzenia wspomagające ruch. Te ostatnie to wszystkie sprzęty sportowo-rekreacyjne napędzane siłą mięśni i przystosowane do poruszania się w pozycji stojącej, a więc m.in. hulajnogi, deskorolki, rolki, wrotki oraz waveboardy.

Z urządzeń wspomagających ruch mogą korzystać osoby w każdym wieku nieposiadające do tego odrębnych uprawnień. Można nimi poruszać się po chodnikach, drogach dla pieszych i rowerów. Nie rolkach czy deskorolkach nie wolno jednak jeździć po pasach dla rowerów wydzielonych z jezdni. Poza strefami zamieszkania użytkownicy urządzeń wspomagających ruch mogą korzystać zarówno z przejazdów dla rowerów oraz przejść dla pieszych.

od 20 2021 r. maja urządzeniami wspomagającymi ruch nie można jeździć po spożyciu alkoholu.

Poruszając się w strefie zamieszkania, a tam najczęściej korzystamy przecież z rolek czy deskorolek należy ustępować pierwszeństwa pieszym. Użytkownicy urządzeń wspomagających ruch mają jednak pierwszeństwo przed samochodami.

Gdzie jeździć na rolkach?

. Dla dzieci dobrym miejscem będą placyki w parkach lub na osiedlach. Fajnie by było jakby jakość nawierzchni była dobra. Dorosłym polecam parkingi przy marketach, oczywiście w godzinach gdy są zamknięte. Parkingi zazwyczaj mają dobrą nawierzchnię i dobrą widoczność. Nawet jak podjedzie samochodem, będzie go widać z daleka.

Dobierajmy miejsce odpowiednie do naszych umiejętności, pamiętając o innych ludziach i ich bezpieczeństwie.

                           ROWER

Jazda rowerem w ruchu drogowym wymaga od nas przestrzegania przepisów. 

CO TO JEST ROWER WG PRAWA?

         To pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. rowerem może być też pojazd wyposażony w silnik elektryczny

Rowerzyści mogą poruszać się większością dróg publicznych z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad oraz jezdni, wzdłuż których prowadzą wyznaczone drogi lub pasy dla rowerów.

Podstawowe pojęcia dla rowerzystów:

·         Droga dla rowerów to droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów. Taka droga posiada oznakowanie drogowe i jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi

·         Pas ruchu dla rowerów to część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi.

·         przejazdy dla rowerzystów, czyli powierzchnie na jezdni lub torowisku przeznaczone do przejeżdżania rowerem, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. 

 

Nowy taryfikator mandatów, który obowiązuje od 2022 roku obejmuje także rowerzystów (również niepełnoletnich, za których odpowiadają opiekunowie)

Jednym z przykładów jest brak posiadania karty rowerowej. Zgodnie z nowymi wytycznymi, osoba nastoletnia, która bez uprawnień (brak karty rowerowej) pojawi się na publicznej ścieżce rowerowej i zostanie skontrolowana przez policjantów, może dostać grzywnę. ( „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych).

Aby poruszać się po drogach publicznych bez narażenia na mandat, musimy być pełnoletni. Jeśli nie mamy ukończonego 18 roku życia, powinniśmy albo zdobyć uprawnienia na rower, czyli zdać egzamin na kartę rowerową (wymagany wiek to minimum 10 lat), albo uzyskać uprawnienia na prowadzenie pojazdów kat. B1 (wymagany wiek to minimum 16 lat).

Każdy rower, którym poruszamy się po drogach, musi być obowiązkowo wyposażony w niezbędne elementy gwarantujące bezpieczeństwo. Za sprawny rower uważa się jednoślad, który wyposażony jest w:

1.    co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym, lub migającym światłem;

2.    co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej;

3.    co najmniej jedno światło tylne świecące ciągłym lub migającym światłem;

4.    co najmniej jeden sprawny hamulec;

5.    dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;

Rowerzysta ma obowiązek poruszać się po drodze rowerowej lub ścieżce dla pieszych i rowerzystów. Jeśli kierunek, w którym chce jechać rowerzysta, nie obejmuje ścieżki rowerowej, to w takim przypadku wymagane jest korzystanie z jezdni.

Kiedy rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych jeśli:

  • opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem,
  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła).

 

Rowerzysta a przejście dla pieszych

  • Zbliżając się do przejścia dla pieszych rowerzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta ma zakaz:

  • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
  • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
  • jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.

 

KIEDY MOŻEMY JECHAĆ CHODNIKIEM?

 

Warunkowo rowerzyści mogą poruszać się chodnikami. Jeśli szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, to bez obaw o łamanie przepisów możemy z niego korzystać. Ponadto, gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), może on jechać po chodnikach lub drogach dla pieszych, ale jest obowiązany jechać powoli i zachować szczególną ostrożność, jak również ustępować miejsca pieszym. Co więcej, rowerzysta musi jechać z prędkością zbliżoną do prędkości z jaką poruszają się piesi. Dodatkowo, jeździć po chodniku mogą dzieci do lat 10 oraz ich opiekuni. 

 

Po polskich miastach jeździ coraz więcej rowerów, a kierowcy i rowerzyści, wciąż nie potrafią ze sobą współpracować. Powinniśmy stosować się do przepisów prawa, ale także wykazywać się zrozumieniem dla drugiej strony. Często na drogach możemy obserwować swoistą wojnę. Zwykła ludzka życzliwość może nam pozwolić uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji.

Przepisy:  USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

 

 

Autor: adwokat Szymon Gajewski

 

Żródła: moto.pl, bikeworld.pl, ustawa prawo o ruchu drogowym, wprostauto,motusxd.pl,muvike.pl.bankier.pl.