Szczególne zasady zalegalizowania pobytu oraz przysługujące uprawnienia obywatelom Ukrainy którzy przybyli do Polski uciekając przed konfliktem zbrojnym w tym kraju