Darowizna i cofnięcie darowizny

Darowizna jest aktem hojności, w którym jedna osoba przekazuje drugiej swoje mienie lub majątek bez oczekiwania na wynagrodzenie. W Polsce,  darowizna stanowi częsty sposób przekazywania majątku między osobami lub pokoleniami. Jednak czasem życiowe okoliczności się zmieniają, co może skłonić do zastanowienia się nad cofnięciem darowizny. W poniższym artykule omówimy zarówno proces darowizny, jak i możliwości jej cofnięcia w Polsce.

Proces Darowizny w Polsce

Darowizna w Polsce jest uregulowana przede wszystkim przez Kodeks Cywilny oraz ustawę o podatkach od czynności cywilnoprawnych. Oto kilka kluczowych punktów związanych z procesem darowizny:

  1. Forma pisemna: W Polsce darowizna nieruchomości oraz innych składników majątku o wartości przekraczającej 20-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę musi być zawarta w formie aktu notarialnego. W innych przypadkach, darowizna może być sporządzona w formie pisemnej, ale wartość darowanych dóbr nie może przekraczać kwoty zwolnionej z opodatkowania.
  2. Podatki: Darowizny w Polsce podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jednak istnieją wyjątki i zwolnienia, np. w przypadku darowizn między najbliższymi krewnymi.
  3. Uprawnienia i obowiązki: Darowizna może być związana z określonymi uprawnieniami lub obowiązkami. Może to obejmować np. zobowiązanie obdarowanego do opieki nad darującym.

Cofnięcie Darowizny

Cofnięcie darowizny to proces znacznie bardziej skomplikowany niż samo dokonanie darowizny. 

W Polsce istnieją określone przepisy i warunki, które muszą zostać spełnione, aby próbować cofnąć darowiznę. Oto kilka sytuacji, w których może być to możliwe:

  1. Naruszenie warunków darowizny: Jeśli obdarowany nie spełnia określonych warunków zawartych w dokumencie darowizny, darujący może próbować cofnąć darowiznę.
  2. Rażąca niewdzięczność obdarowanego: Niewdzięczność jest pojęciem subiektywnym i może mieć różne oblicza. W kontekście darowizn często oznacza brak uznania, szacunku lub wdzięczności ze strony obdarowanego wobec darującego. Może to objawiać się w różny sposób, na przykład poprzez ignorowanie, wykorzystywanie darowizny lub wręcz otwarte odrzucenie hojności.
  3. Błąd lub oszustwo: Jeśli darowizna była wynikiem błędu lub oszustwa, darujący może próbować ją cofnąć.
  4. Brak zgody wszystkich zainteresowanych stron: Cofnięcie darowizny może wymagać zgody wszystkich zainteresowanych stron, w tym beneficjenta i innych potencjalnych spadkobierców.

Warto jednak zaznaczyć, że proces cofnięcia darowizny w Polsce jest skomplikowany i obarczony ryzykiem prawno-finansowym. Nie zawsze jest możliwe, a próby cofnięcia darowizny mogą skutkować koniecznością udowodnienia spełnienia określonych warunków.

Darowizna stanowi ważny aspekt życia wielu osób w Polsce. Jest to nie tylko sposób przekazywania majątku, ale także wyraz miłości, wdzięczności i chęci pomocy. Jednak czasem życiowe okoliczności zmieniają się, co może prowadzić do konieczności rozważenia cofnięcia darowizny. Warto zrozumieć przepisy i warunki związane z darowizną oraz skonsultować się z prawnikiem, jeśli zachodzi potrzeba cofnięcia darowizny. Cofnięcie darowizny w Polsce to proces skomplikowany, ale z odpowiednią wiedzą i wsparciem może być zrealizowany.

Autor: r. pr. Paweł Zasadni