Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Oleckiego

W dniu 14.06.2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku przeprowadzony został przez Fundację Pasieka – Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Oleckiego. W konkursie udział wzięli uczniowie uczęszczający do szkół średnich na terenie Powiatu Oleckiego.
Przeprowadzenie konkursu zostało poprzedzone realizacją cyklu warsztatów prawnych w szkołach średnich. Zajęcia zostały przeprowadzone przez prawników Fundacji Pasieka.
 
Naszymi działaniami (szkolenia, poradniki, konkurs) zostały objęte szkoły:
– I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
– Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
– Zespół Szkół Technicznych w Olecku

 
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Edyta Olenkiewicz z I LO w Olecku.
II miejsce – Oliwia Szafranowska z ZST w Olecku
III miejsce – Damian Szuliński z ZSLiZ w Olecku.

 
Serdecznie gratulujemy zwyziężcom !!!

Starosta Powiatu Oleckiego – Pani Marzanna Pojawa-Grajewska, wyraziła słowa uznania dla uczestników za przygotowania do konkursu z wiedzy prawnej, która znacznie wykracza poza ramy programowe nauczania szkolnego. Podziękowania zostały skierowane także do organizatora konkursu – Fundacji Pasieka, który licznymi działaniami z zakresu edukacji prawnej wspiera nie tylko młodzież z terenu powiatu, ale także wszystkich mieszkańców przybliżając wiedzę prawną w sposób atrakcyjny i zrozumiały.
 

Przedstawiciel Fundacji Pasieka – adwokat Małgorzta Powroźnik, podkreśliła rolę organizacji konkursu, która polega na kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich, edukacji prawnej młodzieży szkolnej, zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, oraz inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi.

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku – Pani Katarzyna Kamińska – dziękowała Fundacji Pasieka za podjemowanie takich inicjatyw jak obecny konkurs z wiedzy prawnej, w tym wyraziła przekonanie, że dzięki takim działaniom wśród mieszkanców powiatu oleckiego pojawią się kolejni przedstawiciele zawodów prawniczych: śędzidziowie., prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni. Jednocześnie wyraziła nadzieję, że kolejne edycje Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej Powiatu Oleckiego będą realizowane przez Fundację Pasieka także w latach następnych.

Konkurs został przeprowadzony przez Fundację Pasieka pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Oleckiego – Pani Marzanny Pojawa-Grajewskiej.
 
Działania z zakresu edukacji prawnej podejmowane przez Fundację Pasieka są możliwe do realizacji na terenie powiatu oleckiego wyłącznie dzięki współpracy ze Starostwem Oleckim.