Reklamacja usług stomatologicznych

Usługi stomatologiczne, protetyczne czy ortodontyczne są w dzisiejszych czasach bardzo popularne, każdy z nas marzy o olśniewającym  uśmiechu. Jak możemy zauważyć coraz więcej osób korzysta z usług stomatologicznych – odpłatnie, gdzie ceny za usługi są coraz wyższe.

 • Wypełnienie zęba,
 • Leczenie kanałowe,
 • Usuwanie kamienia,
 • Usunięcie zęba,

– to usługi znane każdemu, ale czy znane również są ich ceny ??  

Co ciekawe stawki zaczynają się od 200 zł do nawet 2000 zł! Jeśli cena jest adekwatna do wykonanej usługi, oczywistym jest, iż jesteśmy w stanie ją zaakceptować, jednakże problem pojawia się wtedy jeśli wydamy powyższą kwotę a nadal czujemy ból lub inne dolegliwości.

Wówczas nasuwają się następujące pytania:

 • Co teraz? czy mam iść do kolejnego specjalisty? – NIE
 • Czy mam zapłacić kolejną bajońską sumę? – NIE
 • Czy mogę reklamować zęba ? – TAK

Podkreślić należy, że przyzwyczajeni jesteśmy do reklamowania ubrań, obuwia, sprzętu elektronicznego ale czy zdarzyło się nam kiedyś reklamować wizytę u dentysty, pomimo złego wykonania? Poniższy artykuł przedstawia jak reklamować usługę dentystyczną, co zrobić jeśli leczenie ortodontyczne nie przynosi oczekiwanych rezultatów?

Umowa o usługi stomatologiczne, ma głównie na celu osiągnięcie konkretnego rezultatu np. – załatanie dziury czy odbudowę zęba, traktuje się jako umowę o dzieło (nawet jeśli zawarta jest wyłącznie w formie ustnej). Podobnie jest z naprawianiem zgryzu za pomocą aparatów ortodontycznych. Z uwagi na charakter usług stomatologicznych w zakresie odpowiedzialności za złe ich wykonanie zastosowanie znajdą więc regulacje Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy o umowie o dzieło (art. od 627 do art. 646 k.c.) oraz przepisy o odpowiedzialności kontraktowej za nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.)

Oczywiście umowy o jednorazową usługę dentystyczną nie są zawierane w formie pisemnej, dlatego warto zachować paragon.

Czego możemy żądać w ramach reklamacji?

Tak jak w przypadku reklamacji odzieży, obuwia lub sprzętu elektronicznego stosujemy takie same przepisy jak do źle założonej plomby. Zatem możemy żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad
 •  usunięcia wady (w naszym przypadku np. usunięcie złej plomby i wymiany na nową, założoną prawidłowo)
 • obniżenia ceny
 •  odstąpienia od umowy (chyba że wada została usunięta lub wymieniona, jeśli nasza plomba została wymieniona na prawidłową nie możemy żądać obniżenia ceny usługi)

Jednakże jeśli nie chcemy aby ten sam stomatolog ponownie dokonywał czynności możemy żądać obniżenia ceny usługi i udać się do innego gabinetu lub odstąpić od umowy w przypadku „wady istotnej”  oraz gdy lekarz stomatolog odmówił wykonania naprawy lub w odpowiednim czasie nie wykonał usługi.

Pacjent swoich praw dochodzić może na zasadzie rękojmi oraz z tytułu gwarancji udzielonej przez lekarza lub producenta wyrobu medycznego. Sposób regulacji tych uprawnień zależy od warunków udzielonej gwarancji to dentysta określa wykonywane usługi i stosownie do nich terminy gwarancji. Pacjent ma możliwość wyboru na jakiej podstawie zgłasza swoje roszczenie tytułu gwarancji czy rękojmi.

Możemy się zdarzyć z sytuacją, iż stomatolog uszkodzi nam np. zdrowego zęba wtedy samo roszczenie z tytułu gwarancji lub rękojmi może nie być wystarczające.
W tym przypadku należy wskazać, iż dentysta ponosi względem pacjenta także odpowiedzialność odszkodowawczą za tzw. „błąd medyczny”.
Odszkodowanie może przybrać formę leczenia zęba bądź też pokrycia kosztów takiego leczenia u innego lekarza. Warto podkreślić, iż nie każde niepożądane działanie stanowi od razu „błąd medyczny”. Dentysta nie ponosi odpowiedzialności za powstałe powikłania przy wykonywaniu usługi, czyli negatywne następstwa powstałe pomimo prawidłowego wykonania zabiegu.

W zakresie odpowiedzialności cywilnej, jeśli dentysta prowadzi indywidualnie gabinet to nie ma wątpliwości, że to on ponosi odpowiedzialność i do niego zwracamy się z roszczeniem.
W przypadku większych placówek medycznych, odpowiedzialność jest uzależniona od łączącego stosunku pracy dentysty z pracodawcą, może być zatrudniony na umowę o pracę wtedy placówka ponosi odpowiedzialność za lekarza albo na zasadzie współpracy z placówką wtedy odpowiedzialność jest solidarna pomiędzy placówką a lekarzem.

Zgodnie z art. 4421 k.c. roszczenia w przypadku szkód na osobie przedawniają się
z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Autor: r. pr. Miłosz Kuna