Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Brzozowskiego

W Starostwie Powiatowym w Brzozowie odbyła się kolejna edycja Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej Powiatu Brzozowskiego „Młodzi Mistrzowie Prawa” zrealizowana przez Pasiekę – Fundację Rozwoju i Wsparcia pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Brzozowskiego.

Uczestników – uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu – Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie, Zespołu Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie –– powitał oraz przekazał życzenia powodzenia w konkursie Pan Adw. Karol Grześkiewicz – Prezes Zarządu Fundacji Pasieka.

Po zakończeniu sprawdzania prac konkursowych odbyło się uroczyste odczytanie wyników konkursu oraz wręczenie nagród wraz z udziałem Pani Sekretarz Powiatu – Ewy Tabisz.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Wiktoria Szarek – z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie,

II miejsce – Marlena Pietryka – z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie,

III miejsce – Kamil Barbara – z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.

Serdecznie gratulujemy!

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od Starostwa Powiatowego w Brzozowie pamiątkowe gadżety, a najlepsi – wartościowe nagrody ufundowane przez Fundację „Pasieka”.

Pani Sekretarz skierował do uczniów słowa uznania za przygotowanie do konkursu z wiedzy prawnej, które znacznie wykracza poza ramy programowe nauczania szkolnego. Wyraziła również nadzieję, że w przyszłości uczestnicy konkursu wybiorą ścieżkę kariery zawodowej jako prawnicy, doradcy podatkowi lub samorządowcy.

Prezes Zarządu Fundacji Pasieka Karol Grześkiewicz podkreślił, że uczniowie z Powiatu Brzozowskiego już po raz kolejny doskonale poradzili sobie z rozwiązaniem zadań konkursowych.

Dziękujemy uczniom za trud włożony w przygotowania, Panu Staroście za wsparcie projektu oraz za wspaniałe przyjęcie, a także przedstawicielom szkół za znakomitą współpracę.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Brzozowie