Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa

W ramach realizacji zleconego zadania publicznego, zespół Fundacji Pasieka we współpracy z dr hab. Eugeniuszem Moczukiem, profesorem Politechniki Rzeszowskiej, przeprowadził jesienią br. badanie statystyczne dotyczące występowania zjawiska przemocy, używania środków psychoaktywnych oraz problemu uzależnień behawioralnych wśród uczniów rzeszowskich szkół.

Zatrzymanie

Przepisy Kodeku Postępowanie Karnego określają, że zatrzymanego należy zwolnić, gdyustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli…

Test - Szkoła Podstawowa

W pytaniach w  należy wybrać tylko jedną poprawną odpowiedź.

                                                                                                                Życzymy powodzenia!

1 / 15

Najważniejszy akt prawny w hierarchii źródeł prawa w Polsce to:

2 / 15

Żądanie wszczęcia procesu i rozpoznania sprawy, które powód kieruje do sądu w formie pisma nazywamy:

3 / 15

Pani Anna Kowalska jest niezadowolona z postanowienia jakie zapadło w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości (postępowanie cywilne nieprocesowe), w której jest stroną postępowania. Pani Anna może złożyć:

4 / 15

Jaki kolor żabotu przy todze nosi prokurator?

5 / 15

Aby sprzedać dom lub potwierdzić własnoręczność podpisu powinieneś udać się do...

6 / 15

Czy urzędowym strojem prawnika jest toga?

7 / 15

Pan Paweł składa wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po swojej babci. Pan Paweł jest:

8 / 15

Ania chce zamieścić na portalu społecznościowym swoje zdjęcie z wycieczki na którym stoi z wychowawczynią. Czy musi prosić o zgodę nauczycielki?

9 / 15

Zdolność prawną ma:

10 / 15

Od którego wieku ponosi odpowiedzialność karną na podstawie kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń (jak tak zwani dorośli)?

11 / 15

Jeśli w umowie wymienione są załączniki:

12 / 15

W przypadku zakupów internetowych możliwe jest odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny w terminie:

13 / 15

Samorząd uczniowski to:

14 / 15

Nauka jest obowiązkowa do:

15 / 15

W ustawie będącej kodeksem artykuły dzielą się:

Twój wynik to

Średni wynik to 74%

0%

Test - Szkoła średnia

W pytaniach w  należy wybrać tylko jedną poprawną odpowiedź.

                                                                                                                Życzymy powodzenia!

1 / 16

Preambuła aktu normatywnego:

2 / 16

Postępowanie procesowe kończy się:

3 / 16

Samorząd uczniowski to:

4 / 16

Nauka jest obowiązkowa do:

5 / 16

Zawarcie umowy sprzedaży lub najmu, zobowiązań majątkowych, spadków wchodzi w zakres prawa:

6 / 16

Co do zasady, odpowiedzialność karną ponosi się od ukończenia:

7 / 16

Zabronione jest zatrudnianie osoby, która:

8 / 16

Kto to jest młodociany?

9 / 16

Kodeks pracy reguluje:

10 / 16

Kodeks pracy reguluje:

11 / 16

Przez ile lat od wydania towaru kupującemu sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi?

12 / 16

Karą za wykroczenie jest:

13 / 16

Prawo rodzinne jest częścią którego prawa?

14 / 16

Kiedy osoba fizyczna zdobywa zdolność prawną?

15 / 16

Który z zawodów prawniczych nazywany jest inaczej oskarżycielem publicznym?

16 / 16

Najważniejszy akt prawny w hierarchii źródeł prawa w Polsce to:

Twój wynik to

Średni wynik to 75%

0%